top of page
HAITIANBFF.png
haitian bff realty  (1).png

APRAN N KOMAN POU RANJÉ
KREDI W POU W KAPAB ACHTÉ KAY

Merci Paské ou pran entérè pou ranjé kredi w pou w kapab achté kay.

Nan nenpòt zòn ke ou yé, wap toujou bezwen kredi w nan pozitif si w ta vlé avansé. Nou travay avèk anpil ajan de kredi pou n edé w nan pwosès sa. E nou ofri w kèt pakaj pou komansé avèk èd pwofésyonèl. Nou selman referé w avèk ajan yo kom yon afilié.

PA BLIYÉ NOU FÈ KLASS KREDI CHAK MWA POU BAW PLUS ENFOMASYON KOMAN OU KAPAB RANJE KREDI W 

PROMOSYON SA SELMAN YON SÈL FWA PA ANÉ !

SÉLÉKTÉ YON PLAN KRÉDI POU SÈVIS WAP BEZWEN AN

Package A $87/MO

FREE Credit Repair INCLUDED. UNLIMITED Dispute. Nou Ekri Lèt Kredi Yo E Nou Voyé yo ba ou via Email chak mwa pou ou men m voyé yo bay buro kredi yo chak mwa. E nou bay anpil edukasyon e gidans pou edé w.

SILVER

Package B $99/MO

FREE Credit Repair INCLUDED. UNLIMITED Dispute. Nou Ekri Lèt Kredi Yo E Nou Voyé yo bay buro kredi yo pa tout pou ou chak mwa. E nou bay anpil edukasyon e gidans pou edé w.

GOLD

Package C $1,700 (No Monthly Fee & Most Aggressive + Business Credit Education)

FREE Credit Repair INCLUDED. UNLIMITED Dispute. Nou Ekri Lèt Kredi Yo E Nou Voyé yo bay TOUT buro kredi yo pou ou chak mwa. E nou bay anpil edukasyon e gidans pou edé w. AGGRESSIVE METRO 2, FCRA, & 3RD B DISPUTES

PLATINUM

Package C-2 $497 Towards $1,700 (Than $149/Monthly)

FREE Credit Repair INCLUDED. UNLIMITED Dispute. Nou Ekri Lèt Kredi Yo E Nou Voyé yo bay TOUT buro kredi yo pou ou chak mwa. E nou bay anpil edukasyon e gidans pou edé w. AGGRESSIVE METRO 2, FCRA, & 3RD B DISPUTES

PLATINUM C-2

haitian bff realty  (1).png
HAITIAN BFF REALTY  (15).png

EVIKSYON

LÒN BANK

LÒN MACHIN

BIL MEDIKAL

BANKRUPTCIES

INQUIRIES

bottom of page